Algemene voorwaarden:

Om de behandeling voor de klant zo prettig mogelijk te laten verlopen heeft Salon B Happy een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Salon B Happy ga je met deze algemene voorwaarden akkoord.

• Vanuit het oogpunt van hygiëne wordt verwacht dat de klant heeft gedoucht alvorens de behandeling van start gaat. Dat is niet alleen voor de masseur of masseuse prettig, maar ook voor de klant om een prettige en effectieve behandeling te ondergaan.
• Voorafgaand aan elke behandeling wordt er door de masseur of masseuse een intakegesprek gehouden met de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de masseur of masseuse op een verantwoordelijke manier een behandeling geven.
• Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig door te geven aan de masseur of masseuse, binnen 48 uur kunt u annuleren, daarna wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Dit omdat iemand anders behandeld had kunnen worden. 
• Alle informatie die de klant tijdens het intakegesprek en de behandeling deelt wordt vertrouwelijk behandeld.
• Bij Salon B Happy worden geen medische diagnoses gesteld. Alle massages worden gegeven door een gediplomeerd masseuse. Deze persoon is geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts.
• Bij koorts, infectieziektes, steenpuisten, extreme pijnklachten en/of extreme vermoeidheid mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloedruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan een (huis)arts, voor je een afspraak maakt.
• Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
• Betaling geschiedt online of direct na de behandeling, pinnen kan d.m.v. pinapparaat Sumup. Contant afrekenen is ook mogelijk.
• Cadeaubonnen kennen een geldigheidsduur van 12 maanden na afgiftedatum.
• Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
• Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar bij Salon B Happy.
• Salon B Happy is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
• Erotische en/of seksuele massages maken GEEN deel uit van de diensten van Salon B Happy. Klanten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
• Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat Salon B Happy niet aansprakelijk is voor bij- en/of nawerking die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massage die aan de klant gegeven is.